Kancelaria

Witaj na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Marka Nadwyczawskiego.

Znajdują się tu niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Kancelarii.

INFORMACJA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Marek Nadwyczawski informuje, że od 13 marca 2020 r. do odwołania, z powodu profilaktyki zdrowotnej związanej z pojawiającym się ryzykiem zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 kancelaria będzie nieczynna dla bezpośredniego przyjmowania interesantów. Kontakt z kancelarią będzie możliwy w godzinach pracy kancelarii (od 08:00 do 16:00) za pośrednictwem poczty e-mail, korespondencji tradycyjnej oraz telefonu. Pisma i wnioski można składać w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego. Jedynie w ważnych i uzasadnionych przypadkach interesanci będą przyjmowani po dokonaniu uprzednich ustaleń telefonicznych pod nr tel. 91 461 56 90 lub 514 519 773. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii: 15 1240 3927 1111 0010 4883 8888 lub przekazem pocztowym. Tel. kom.: 514 519 773

 

Goleniów, dnia 13 marca 2020 r.

Kancelaria dysponuje dostępem do następujących systemów:

CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - obsługa spraw egzekucyjnych przez e-sąd

OGNIVO - system wymiany danych z bankami komercyjnymi

EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste - dostęp do treści księgi wieczystej on-line

ZUS - przesył zapytań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

Kancelaria poszukuje osób chętnych do odbycia praktyki, najchętniej studentów prawa. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres mail kancelarii.